مبدل حرارتی فلکسینوکس

مبدل حرارتی ۲۰۰ کیلو وات فلکسینوکس

مبدل حرارتی 200 کیلو وات فلکسینوکس مبدل [...]

توسط |۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۴:۵۳:۱۴تیر ۳۰ام, ۱۳۹۸|مبدل حرارتی فلکسینوکس|بدون ديدگاه

مبدل حرارتی ۱۶۰ کیلو وات فلکسینوکس

مبدل حرارتی 160 کیلو وات فلکسینوکس مبدل [...]

توسط |۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۴:۵۳:۴۶تیر ۳۰ام, ۱۳۹۸|مبدل حرارتی فلکسینوکس|بدون ديدگاه

مبدل حرارتی ۱۲۰ کیلو وات فلکسینوکس

مبدل حرارتی 120 کیلو وات فلکسینوکس مبدل [...]

توسط |۱۳۹۸/۴/۳۱ ۱۴:۵۵:۰۵تیر ۳۰ام, ۱۳۹۸|مبدل حرارتی فلکسینوکس|بدون ديدگاه