مبدل حرارتی پوسته و لوله

//مبدل حرارتی پوسته و لوله

مبدل حرارتی مسی ۲۰۰ فوت با پوسته گالوانیزه و یا استیل

توسط |۱۳۹۸/۴/۱۷ ۱۶:۵۰:۵۳تیر ۱۷ام, ۱۳۹۸|مبدل حرارتی پوسته و لوله|

مبدل حرارتی مسی ۱۵۰ فوت با پوسته گالوانیزه و یا استیل

توسط |۱۳۹۸/۴/۱۷ ۱۶:۴۹:۴۷تیر ۱۷ام, ۱۳۹۸|مبدل حرارتی پوسته و لوله|

مبدل حرارتی مسی ۱۲۰ فوت با پوسته گالوانیزه و یا استیل

توسط |۱۳۹۸/۴/۱۷ ۱۶:۴۸:۳۰تیر ۱۷ام, ۱۳۹۸|مبدل حرارتی پوسته و لوله|

مبدل حرارتی مسی ۱۰۰ فوت با پوسته گالوانیزه و یا استیل

توسط |۱۳۹۸/۴/۱۷ ۱۶:۴۶:۲۱تیر ۱۷ام, ۱۳۹۸|مبدل حرارتی پوسته و لوله|