نمایش 1–9 از 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

منبع انبساط بسته 6000 لیتری

منبع انبساط بسته مدل : Nmt 60 eb لیتراژ : ۶۰۰۰ لیتری ضخامت ورق: ۶_۸ , ۱۰ mm قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

منبع انبساط بسته 5000 لیتری

منبع انبساط بسته مدل : Nmt 50 eb لیتراژ : ۵۰۰۰ لیتری ضخامت ورق: ۶_۸ , ۱۰ mm قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

منبع انبساط بسته 4000 لیتری

منبع انبساط بسته مدل : Nmt 40 eb لیتراژ : ۴۰۰۰ لیتری ضخامت ورق: ۶_۸ , ۱۰ mm قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

منبع انبساط بسته ۳0۰۰ لیتری

منبع انبساط بسته مدل : Nmt 30 eb لیتراژ : ۳۰۰۰ لیتری ضخامت ورق: ۶_۸ , ۱۰ mm قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

منبع انبساط بسته 2000 لیتری

منبع انبساط بسته مدل : Nmt 20 eb لیتراژ : ۲۰۰۰ لیتری ضخامت ورق: ۶_۸  , ۱۰ mm قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

منبع انبساط بسته 1500 لیتری

منبع انبساط بسته مدل : Nmt 15 eb لیتراژ : ۱۵۰۰ لیتری ضخامت ورق: ۵_۶ mm قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

منبع انبساط بسته 1000 لیتری

منبع انبساط بسته مدل : Nmt 10 eb لیتراژ : ۱۰۰۰ لیتری ضخامت ورق: ۵_۶ mm قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

منبع انبساط بسته 8۰۰ لیتری

منبع انبساط بسته مدل : Nmt 8 eb لیتراژ : ۸۰۰ لیتری ضخامت ورق: ۵_۶ mm قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

منبع انبساط بسته 6۰۰ لیتری

منبع انبساط بسته مدل : Nmt 6 eb لیتراژ : ۶۰۰ لیتری ضخامت ورق: ۵_۶ mm قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》