فیلتر شنی مدل Nmt sw.120

مدل : Nmt sw.120 اندازه مخزن : [...]