فیلتر شنی مدل Nmt sw.80

مدل : Nmt sw.80 اندازه مخزن : [...]