ذخیر آب و سوخت ۳۰۰۰ لیتری

By |۱۳۹۸/۹/۱۲ ۱۰:۲۹:۲۸تیر ۲۳ام, ۱۳۹۸|ذخیره آب و سوخت|