ذخیر آب و سوخت ۴۰۰۰ لیتری

By |۱۳۹۸/۹/۱۲ ۱۰:۳۰:۰۶تیر ۲۳ام, ۱۳۹۸|ذخیره آب و سوخت|