ذخیر آب و سوخت ۵۰۰۰ لیتری

By |۱۳۹۸/۹/۱۲ ۱۰:۲۱:۴۵تیر ۲۳ام, ۱۳۹۸|ذخیره آب و سوخت|