ذخیر آب و سوخت ۶۰۰۰ لیتری

By |۱۳۹۸/۹/۱۲ ۱۰:۲۱:۰۳تیر ۲۳ام, ۱۳۹۸|ذخیره آب و سوخت|