ذخیر آب و سوخت ۸۰۰۰ لیتری

By |۱۳۹۸/۹/۱۲ ۱۰:۲۰:۲۲تیر ۲۳ام, ۱۳۹۸|ذخیره آب و سوخت|