فیلتر شنی مدل Nmt sw.40

مدل : Nmt sw.40 اندازه مخزن : [...]