فیلتر شنی مدل Nmt sw.60

مدل : Nmt sw.60 اندازه مخزن : [...]