مبدل حرارتی پوسته و لوله

مبدل حرارتی مسی ۲۵ فوت با پوسته گالوانیزه و یا استیل

مبدل حرارتی مسی 25 فوت با پوسته [...]

مبدل حرارتی مسی ۱۵ فوت با پوسته گالوانیزه و یا استیل

مبدل حرارتی مسی 15 فوت با پوسته [...]

Go to Top