مبدل حرارتی کریپسول

مبدل حرارتی استخری ۱۰۴ کیلو وات کریپسول

مبدل حرارتی 20 کیلو وات کریپسول مدل: [...]

توسط |۱۳۹۸/۱۰/۹ ۱۳:۵۱:۵۴تیر ۳۱ام, ۱۳۹۸|مبدل حرارتی کریپسول|بدون ديدگاه

مبدل حرارتی استخری ۷۰ کیلو وات کریپسول

مبدل حرارتی 20 کیلو وات کریپسول مدل: [...]

توسط |۱۳۹۸/۱۰/۹ ۱۳:۵۳:۰۷تیر ۳۱ام, ۱۳۹۸|مبدل حرارتی کریپسول|بدون ديدگاه

مبدل حرارتی استخری ۴۰ کیلو وات کریپسول

مبدل حرارتی 20 کیلو وات کریپسول مدل: [...]

توسط |۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۷:۵۲:۱۴تیر ۳۱ام, ۱۳۹۸|مبدل حرارتی کریپسول|بدون ديدگاه