ذخیر آب و سوخت ۱۲۰۰۰ لیتری

By |۱۳۹۸/۹/۱۲ ۱۰:۱۵:۳۰تیر ۲۳ام, ۱۳۹۸|ذخیره آب و سوخت|