ذخیر آب و سوخت ۱۰۰۰۰ لیتری

By |۱۳۹۸/۹/۱۲ ۱۰:۱۶:۵۲تیر ۲۳ام, ۱۳۹۸|ذخیره آب و سوخت|