نمایش 1–9 از 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

فیلتر شنی مدل Nmt sw.120

مدل : Nmt sw.120 اندازه مخزن : ۳۰۰*۱۵۰ ضخامت ورق م.م: ۱۲-۱۰ لوله کشی : ۶ اینچ آبدهی ۱۱۰ متر مکعب در ساعت قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

فیلتر شنی مدل Nmt sw.110

مدل : Nmt sw.110 اندازه مخزن : ۲۵۰*۱۵۰ ضخامت ورق م.م: ۱۲-۱۰ لوله کشی : ۵ اینچ آبدهی ۱۰۰ متر مکعب در ساعت قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

فیلتر شنی مدل Nmt sw.100

مدل : Nmt sw.100 اندازه مخزن : ۲۰۰*۱۵۰ ضخامت ورق م.م: ۱۲-۱۰ لوله کشی : ۴ اینچ آبدهی ۹۰ متر مکعب در ساعت قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

فیلتر شنی مدل Nmt sw.90

مدل : Nmt sw.90 اندازه مخزن : ۱۸۰*۱۵۰ ضخامت ورق م.م: ۱۰-۸ لوله کشی : ۴ اینچ آبدهی ۵۰ متر مکعب در ساعت قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

فیلتر شنی مدل Nmt sw.80

مدل : Nmt sw.80 اندازه مخزن : ۱۵۰*۱۵۰ ضخامت ورق م.م: ۱۰-۸ لوله کشی : ۳ اینچ آبدهی ۲۸/۲ متر مکعب در ساعت قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

فیلتر شنی مدل Nmt sw.70

مدل : Nmt sw.70 اندازه مخزن : ۱۲۰*۱۵۰ ضخامت ورق م.م: ۸-۶ لوله کشی : ۲ ۱/۲ اینچ آبدهی ۱۸ متر مکعب در ساعت قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

فیلتر شنی مدل Nmt sw.60

مدل : Nmt sw.60 اندازه مخزن : ۱۰۰*۱۵۰ ضخامت ورق م.م: ۸-۶ لوله کشی : ۲ ۱/۲ اینچ آبدهی ۱۲/۵۶ متر مکعب در ساعت قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

فیلتر شنی مدل Nmt sw.50

مدل : Nmt sw.50 اندازه مخزن : ۹۰*۱۵۰ ضخامت ورق م.م: ۶-۵ لوله کشی : ۲ اینچ آبدهی ۱۰ متر مکعب در ساعت قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید 《محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

فیلتر شنی مدل Nmt sw.20

مدل : Nmt sw.20 اندازه مخزن : ۹۰*۶۰ ضخامت ورق م.م: ۵-۴ لوله کشی : ۲۱/۲ اینچ آبدهی ۳/۱۲۴/۵ متر مکعب در ساعت قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید 《محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》