نمایش 1–9 از 109 نتیجه

نمایش 9 24 36

مبدل حرارتی مسی ۲۰۰ فوت

مبدل حرارتی مسی ۲۰۰ فوت با پوسته گالوانیزه و یا استیل مدل : NMt 200 fot اندازه لوله : ۱۹ mm و ۳/۴ اینچ ضخامت لوله : گرم شونده با آب ۰.۷ و گرم شونده با بخار ۰.۹ و ۱.۲ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《اندازه کویل و مبدلهای مسی و استیل که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

مبدل حرارتی مسی ۱۵۰ فوت

مبدل حرارتی مسی ۱۵۰ فوت با پوسته گالوانیزه و یا استیل مدل : NMt 150 fot اندازه لوله : ۱۹ mm و ۳/۴ اینچ ضخامت لوله : گرم شونده با آب ۰.۷ و گرم شونده با بخار ۰.۹ و ۱.۲ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《اندازه کویل و مبدلهای مسی و استیل که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

مبدل حرارتی مسی ۱۲۰ فوت

مبدل حرارتی مسی ۱۲۰ فوت با پوسته گالوانیزه و یا استیل مدل : NMt 120 fot اندازه لوله : ۱۹ mm و ۳/۴ اینچ ضخامت لوله : گرم شونده با آب ۰.۷ و گرم شونده با بخار ۰.۹ و ۱.۲ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《اندازه کویل و مبدلهای مسی و استیل که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

مبدل حرارتی مسی ۱۰۰ فوت

مبدل حرارتی مسی ۱۰۰ فوت با پوسته گالوانیزه و یا استیل مدل : NMt  ۱۰۰ fot اندازه لوله : ۱۹ mm و ۳/۴ اینچ ضخامت لوله : گرم شونده با آب ۰.۷ و گرم شونده با بخار ۰.۹ و ۱.۲ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《اندازه کویل و مبدلهای مسی و استیل که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

مبدل حرارتی مسی ۹۰ فوت

مبدل حرارتی مسی ۹۰ فوت با پوسته گالوانیزه و یا استیل مدل : NMt  ۹۰ fot اندازه لوله : ۱۹ mm و ۳/۴ اینچ ضخامت لوله : گرم شونده با آب ۰.۷ و گرم شونده با بخار ۰.۹ و ۱.۲ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《اندازه کویل و مبدلهای مسی و استیل که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

مبدل حرارتی مسی ۸۰ فوت

مبدل حرارتی مسی ۸۰ فوت با پوسته گالوانیزه و یا استیل مدل : NMt  ۸۰ fot اندازه لوله : ۱۹ mm و ۳/۴ اینچ ضخامت لوله : گرم شونده با آب ۰.۷ و گرم شونده با بخار ۰.۹ و ۱.۲ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《اندازه کویل و مبدلهای مسی و استیل که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

مبدل حرارتی مسی ۶۵ فوت

مبدل حرارتی مسی ۶۵ فوت با پوسته گالوانیزه و یا استیل مدل : NMt  ۶۵ fot اندازه لوله : ۱۹ mm و ۳/۴ اینچ ضخامت لوله : گرم شونده با آب ۰.۷ و گرم شونده با بخار ۰.۹ و ۱.۲ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《اندازه کویل و مبدلهای مسی و استیل که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

مبدل حرارتی مسی ۵۵ فوت

مبدل حرارتی مسی ۵۵ فوت با پوسته گالوانیزه و یا استیل مدل : NMt 55 fot اندازه لوله : ۱۹ mm و ۳/۴ اینچ ضخامت لوله : گرم شونده با آب ۰.۷ و گرم شونده با بخار ۰.۹ و ۱.۲ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《اندازه کویل و مبدلهای مسی و استیل که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

مبدل حرارتی مسی ۵۰ فوت

بدل حرارتی مسی ۵۰ فوت با پوسته گالوانیزه و یا استیل مدل : NMt 50 fot اندازه لوله : ۱۹ mm و ۳/۴ اینچ ضخامت لوله : گرم شونده با آب ۰.۷ و گرم شونده با بخار ۰.۹ و ۱.۲ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《اندازه کویل و مبدلهای مسی و استیل که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》