در حال نمایش 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

منبع دوجداره ۲۰۰۰ لیتری

منبع دوجداره ۲۰۰۰ لیتری در آپارتمان های تا حداکثر ۲۰ واحد ۸۰ الی ۱۰۰ متری و برای گرم کردن آب ساختمان و رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد
مدل : NMt 2_300 ضخامت ورق به mm : با ورق ۲/۵*۵ با ورق ۳*۵ با ورق ۳*۶ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

منبع دوجداره ۱۵۰۰ لیتری

منبع دوجداره ۱۵۰۰ لیتری در آپارتمان های تا حداکثر ۱۵ واحد ۸۰ الی ۱۰۰ متری و برای گرم کردن آب ساختمان و رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد
مدل : NMt 2_300 ضخامت ورق به mm : با ورق ۲/۵*۵ با ورق ۳*۵ با ورق ۳*۶ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

منبع دوجداره ۱۲۰۰ لیتری

منبع دوجداره ۱۲۰۰ لیتری در آپارتمان های تا حداکثر ۱۲ واحد ۸۰ الی ۱۰۰ متری و برای گرم کردن آب ساختمان و رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد
مدل : NMt 2_300 ضخامت ورق به mm : با ورق ۲/۵*۵ با ورق ۳*۵ با ورق ۳*۶ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

منبع دوجداره ۱۰۰۰ لیتری

منبع دوجداره ۱۰۰۰ لیتری در آپارتمان های تا حداکثر ۱۰ واحد ۸۰ الی ۱۰۰ متری و برای گرم کردن آب ساختمان و رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد
مدل : NMt 2_1000 ضخامت ورق به mm : با ورق ۲/۵*۵ با ورق ۳*۵ با ورق ۳*۶ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

منبع دوجداره ۸۰۰ لیتری

منبع دوجداره ۸۰۰ لیتری در آپارتمان های تا حداکثر ۸ واحد ۸۰ الی ۱۰۰ متری و برای گرم کردن آب ساختمان و رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد
مدل : NMt 2_800 ضخامت ورق به mm : با ورق ۲/۵*۵ با ورق ۳*۵ با ورق ۳*۶ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت

منبع دوجداره ۶۰۰ لیتری

منبع دوجداره ۶۰۰ لیتری در آپارتمان های تا حداکثر ۶ واحد ۸۰ الی ۱۰۰ متری و برای گرم کردن آب ساختمان و رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد
مدل : NMt 2_600 ضخامت ورق به mm : با ورق ۲/۵*۵ با ورق ۳*۵ با ورق ۳*۶ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت

منبع دوجداره ۵۰۰ لیتری

منبع دوجداره ۵۰۰ لیتری در آپارتمان های تا حداکثر ۵ واحد ۸۰ الی ۱۰۰ متری و برای گرم کردن آب ساختمان و رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد
مدل : NMt 2_500 ضخامت ورق به mm : با ورق ۲/۵*۵ با ورق ۳*۵ با ورق ۳*۶ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت

منبع دوجداره ۴۰۰ لیتری

منبع دوجداره ۴۰۰ لیتری در آپارتمان های تا حداکثر ۴ واحد ۸۰ الی ۱۰۰ متری و برای گرم کردن آب ساختمان و رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد
مدل : NMt 2_400 ضخامت ورق به mm : با ورق ۲/۵*۵ با ورق ۳*۵ با ورق ۳*۶ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت

منبع دو جداره ۳۰۰ لیتری

منبع دوجداره ۳۰۰ لیتری در آپارتمان های تا حداکثر ۳ واحد ۸۰ الی ۱۰۰ متری و برای گرم کردن آب ساختمان و رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد
مدل : NMt 2_300 ضخامت ورق به mm : با ورق ۲/۵*۵ با ورق ۳*۵ با ورق ۳*۶ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید