نمایش 1–9 از 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

ذخیر آب و سوخت 12000 لیتری

ذخیره آب و سوخت مدل : Nmt 120 z لیتراژ : ۱۲۰۰۰ لیتری ضخامت ورق: ۹_۸ میل قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

ذخیر آب و سوخت ۱0۰۰۰ لیتری

ذخیره آب و سوخت مدل : Nmt 100 z لیتراژ : ۱۰۰۰۰ لیتری ضخامت ورق: ۶_۸ میل قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

ذخیر آب و سوخت ۸۰۰۰ لیتری

ذخیره آب و سوخت مدل : Nmt 80 z لیتراژ : ۸۰۰۰ لیتری ضخامت ورق: ۸_۶ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

ذخیر آب و سوخت ۶۰۰۰ لیتری

ذخیره آب و سوخت مدل : Nmt 60 z لیتراژ : ۶۰۰۰ لیتری ضخامت ورق: ۶_۸ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

ذخیر آب و سوخت ۵۰۰۰ لیتری

ذخیره آب و سوخت مدل : Nmt 50 z لیتراژ : ۵۰۰۰ لیتری ضخامت ورق: ۶_۵ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

ذخیر آب و سوخت ۴۰۰۰ لیتری

ذخیره آب و سوخت مدل : Nmt 40 z لیتراژ : ۴۰۰۰ لیتری ضخامت ورق: ۶_۵ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

ذخیر آب و سوخت ۳۰۰۰ لیتری

ذخیره آب و سوخت مدل : Nmt 30 z لیتراژ : ۳۰۰۰ لیتری ضخامت ورق: ۶_۵ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

ذخیر آب و سوخت ۲۰۰۰ لیتری

ذخیره آب و سوخت مدل : Nmt 20 z لیتراژ : ۲۰۰۰ لیتری ضخامت ورق: ۶_۵ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

ذخیر آب و سوخت ۱۰۰۰ لیتری

ذخیره آب و سوخت مدل : Nmt 10 z لیتراژ : ۱۰۰۰ لیتری ضخامت ورق: ۴_۵ قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ محصولاتی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》