نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

منبع کویل دار ایستاده ۸۰۰ لیتری

مدل : NMt 800 ضخامت ورق به mm : با ورق ۵ میل گالوانیزه گرم با ورق ۶ میل گالوانیزه گرم سطح حرارتی : ۲۰ فوت کویل مسی قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید 《لیتراژ منابعی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

منبع کویل دار ایستاده ۶۰۰ لیتری

مدل : NMt 600 ضخامت ورق به mm : با ورق ۵ میل گالوانیزه گرم با ورق ۶ میل گالوانیزه گرم سطح حرارتی : ۱۸ فوت کویل مسی قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید 《لیتراژ منابعی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

منبع کویل دار ایستاده ۵۰۰ لیتری

مدل : NMt 500 ضخامت ورق به mm : با ورق ۵ میل گالوانیزه گرم با ورق ۶ میل گالوانیزه گرم سطح حرارتی : ۱۵ فوت کویل مسی قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید 《لیتراژ منابعی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

منبع کویلدار ایستاده ۴۰۰ لیتری

مدل : NMt 400 ضخامت ورق به mm : با ورق ۴ میل گالوانیزه گرم با ورق ۵ میل گالوانیزه گرم با ورق ۶ میل گالوانیزه گرم سطح حرارتی : ۱۲ فوت کویل مسی قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
《لیتراژ منابعی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

منبع کویلدار ایستاده ۳۰۰ لیتری

مدل : NMt 300 ضخامت ورق به mm : با ورق ۴ میل گالوانیزه گرم با ورق ۵ میل گالوانیزه گرم با ورق ۶ میل گالوانیزه گرم سطح حرارتی : ۹ فوت کویل مسی قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید 《لیتراژ منابعی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》