نمایش 1–9 از 26 نتیجه

نمایش 9 24 36

منبع کویل دار ایستاده ۱۰۰۰۰ لیتری

مدل : NMt 10000 ضخامت ورق به mm : با ورق ۸ میل گالوانیزه گرم سطح حرارتی : ۲۱۰ فوت کویل مسی قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ منابعی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

منبع کویل دار ایستاده ۶۰۰۰ لیتری

مدل : NMt 6000 ضخامت ورق به mm : با ورق ۸ میل گالوانیزه گرم سطح حرارتی : ۱۳۰ فوت کویل مسی قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ منابعی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

منبع کویل دار ایستاده ۵۰۰۰ لیتری

مدل : NMt 300 ضخامت ورق به mm : با ورق ۸ میل گالوانیزه گرم سطح حرارتی : ۱۱۰ فوت کویل مسی قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ منابعی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

منبع کویل دار ایستاده ۴۰۰۰ لیتری

مدل : NMt 4000 ضخامت ورق به mm : با ورق ۶ میل گالوانیزه گرم با ورق ۸ میل گالوانیزه گرم سطح حرارتی : ۸۵ فوت کویل مسی قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ منابعی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

منبع کویل دار ایستاده ۳۰۰۰ لیتری

مدل : NMt 3000 ضخامت ورق به mm : با ورق ۶ میل گالوانیزه گرم با ورق ۸ میل گالوانیزه گرم سطح حرارتی : ۷۵ فوت کویل مسی قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ منابعی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

منبع کویل دار ایستاده ۲۵۰۰ لیتری

مدل : NMt 2500 ضخامت ورق به mm : با ورق ۶ میل گالوانیزه گرم با ورق ۸ میل گالوانیزه گرم سطح حرارتی : ۶۵ فوت کویل مسی قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ منابعی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

منبع کویل دار ایستاده ۲۰۰۰ لیتری

مدل : NMt 2000 ضخامت ورق به mm : با ورق ۶ میل گالوانیزه گرم با ورق ۸ میل گالوانیزه گرم سطح حرارتی : ۵۵ فوت کویل مسی قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ منابعی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

منبع کویل دار ایستاده ۱۵۰۰ لیتری

مدل : NMt 1500 ضخامت ورق به mm : با ورق ۶ میل گالوانیزه گرم سطح حرارتی : ۳۴ فوت کویل مسی قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
《لیتراژ منابعی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》

منبع کویل دار ایستاده ۱۲۰۰ لیتری

مدل : NMt 1200 ضخامت ورق به mm : با ورق ۶ میل گالوانیزه گرم سطح حرارتی : ۲۷ فوت کویل مسی قیمت همکار / عمده : استعلام قیمت
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
《لیتراژ منابعی که مشخصات آن در سایت نمیباشد بر اساس سفارش مشتری پذیرفته وساخته میشود.》